top of page

TERMES DEL SERVEI

A partir de: 29/11/2021
 

1. General

Les següents condicions generals s'apliquen a tots els contractes, lliuraments i altres serveis. A diferents normes del contractista, ens oposem expressament. Tots els acords subsidiaris o addicions requereixen la nostra confirmació per escrit.

Can Cavall Blau (propietari Katja Lebelt) només subscriu contractes amb els següents clients:

  • persones físiques amb capacitat jurídica il·limitada que hagin complert 18 anys

  • persones jurídiques domiciliades o domiciliades a la Unió Europea.

 

En enviar la teva comanda, afirmes que tens almenys 18 anys i que la informació que has donat sobre el teu nom i adreça és correcta. Està obligat a garantir que només vostè o les persones majors d'edat autoritzades per rebre el lliurament rebin la mercaderia.

Si l'oferta d'un client no acceptat ha estat acceptada involuntàriament, Can Cavall Blau té dret a desistir del contracte en un període de temps raonable després d'haver tingut coneixement. Qualsevol despeses ocasionades han de ser a càrrec del contaminador o del seu representant.

 

Ens reservem el dret d'excloure els clients que facin compres falses, retornin permanentment articles demanats o rebutgin l'acceptació sense cap motiu, no paguin o dificultin el bon funcionament del sistema mitjançant altres activitats.

2. Ofertes

Les nostres ofertes no són vinculants. Són possibles petites desviacions i canvis tècnics en comparació amb les nostres imatges o descripcions. Les ofertes només són vàlides per un període limitat o durant el període indicat. No assumim cap responsabilitat per errors d'impressió/text.

3. Finalització del contracte i política de cancel·lació

 

El contracte es conclou acceptant la comanda del client i acceptant els nostres termes i condicions, via internet (comanda en línia).

El següent dret de retirada no s'aplica als aliments que ja s'han obert/utilitzat.

Instruccions sobre el dret de desistiment:
Pots revocar la teva declaració de contracte en un termini de dues setmanes sense indicar els motius en forma de text (per exemple, correu electrònic) a Can Cavall Blau. El període comença amb la finalització de la comanda en línia. L'enviament puntual de la cancel·lació per escrit és suficient per complir el termini de cancel·lació.

Les despeses d'enviament de devolució són a càrrec del client, tret que el client hagi rebut mercaderies incorrectes o defectuoses.

Adreça de revocació per escrit:


Can Cavall Blau
Katja Lebelt

Panell cementerio buzón 10
07140 Sencelles / Baleares
Espanya

info@cancavallblau.com
 

Adreça per a devolucions:

Can Cavall blau
Katja Lebelt

Camí de Binifuell
Pol. 4, Parc. 255
07140 Sencelles / Baleares
Espanya

En cas d'anul·lació efectiva, s'han de retornar els beneficis percebuts mútuament. En cas de no poder retornar la mercaderia/articles/embalatge rebut, total o parcialment, o només en estat deteriorat, pot ser que hagis d'abonar a Can Cavall Blau una indemnització per danys i/o valor. Podeu evitar-ho no utilitzant la cosa com a propietari i evitant qualsevol cosa que pugui afectar el seu valor. No es poden intercanviar mercaderies fresques.

4. Reserva de disponibilitat

Si Can Cavall Blau s'assabenta després de la celebració del contracte que la mercaderia encarregada ja no està disponible o no es pot lliurar per motius legals, pot oferir béns de qualitat i preu equivalents o desistir del contracte. Els pagaments ja rebuts seran reemborsats immediatament després de desistir del contracte.

5. Lliurament i terminis de lliurament

Ens reservem el dret de fer un lliurament parcial, sempre que això sembli avantatjós per a un processament ràpid. S'ha de comprovar la integritat i la integritat de la mercaderia en rebre el lliurament.

Can Cavall Blau intenta que els terminis de lliurament siguin el més curts possible i intenta lliurar la comanda en 5-8 dies hàbils. No obstant això, si es produeixen retards, això no l'eximeix de l'acceptació o el pagament dels articles.

6. Preus, condicions de pagament i reserva de propietat

Tots els preus indicats a la botiga són preus finals i inclouen l'IVA aplicable el dia de la facturació. Si els preus es mostren incorrectament a causa d'errors ortogràfics, de sistema o altres i/o es reserven incorrectament en la confirmació de la comanda entrant (e-mail), s'aplica automàticament el preu de l'oferta estàndard o actual!

El pagament de la mercaderia s'ha de pagar abans de la recepció de l'enviament i s'ha de fer tal com s'ha acordat en el moment de fer la comanda.

7. Garantia / notificació de defectes

El client ha de comprovar la integritat i la integritat de la mercaderia en rebre el lliurament i  notificar-ho immediatament per escrit. En el cas de defectes ocults, la notificació s'ha de fer immediatament després que s'hagi descobert el defecte ocult.

En cas de defecte, el client pot sol·licitar l'eliminació del defecte o, si això no és possible, el lliurament d'un article sense defecte.

8. Transferència del risc

El risc es transfereix al comprador quan la mercaderia s'envia.

9. Clàusula de divisibilitat

La ineficàcia de les disposicions individuals no afecta l'eficàcia de les altres disposicions. En particular, el contracte continua vigent per a ambdues parts.

10. Notes sobre l'emmagatzematge de dades

De manera anàloga a la normativa de la Llei federal de protecció de dades (BDSG), cridem la vostra atenció sobre el fet que totes les dades necessàries per a les transaccions comercials es tracten i emmagatzemen mitjançant mitjans digitals.


Per descomptat, les dades personals seran tractades de manera confidencial i no seran cedides, venudes o posades a disposició de tercers.

11. Lloc de compliment i jurisdicció

El lloc d'execució és Sencelles / Mallorca, el lloc de jurisdicció per ambdues parts és Palma de Mallorca. La legislació espanyola s'aplica exclusivament a totes les transaccions.

bottom of page